Den digitala marknadsplatsen

Vi har i alla tider dragits till marknadsplatser för att ta del av det senaste från avlägsna platser eller från lokala hantverkare. I begynnelsen bytte vi saker som uppskattades vara av samma värde, men ganska snart gick vi över till användningen av pengar. De första städerna växte upp kring marknadsplatser så man förstår att det är något centralt i människans liv. På torgen där marknaderna fanns hittade vi saker som underlättade vår vardag. Livsviktiga och funktionella eller bara vackra föremål som fungerade som statusmarkörer. Marknadsförarna tog i sin tur till alla knep för att locka till sig kunder. Steget från byteshandel till transaktioner med pengar var inte långt. Pengar effektiviserade byteshandeln och gjorde värdet av saker transparent. Ordet soldat kommer förresten från det italienska ordet för pengar, soldi. Att vara en soldato betydde med andra ord att vara belönad.

Den digitala eran

Idag sker en överhängande del av våra marknadsaktiviteter på nätet. Tekniken blir mer och mer användarvänlig samtidigt som vi människor blir mer vana vid datorer. Detta öppnar upp för nya möjligheter. Nu kan du till exempel köpa bitcoin Swish och med kryptovalutor kan du tryggt och säkert göra globala transaktioner utan onödiga mellanhänder. Det är möjligheter som dessa som förenklar kundresan samtidigt som upplevelsen blir mer immersiv. Innan internet gjorde vi i genomsnitt sex besök hos en bilhandlare innan köp. Idag gör vi ett besök och det är när vi hämtar ut bilen. Vi får med andra ord all information vi behöver genom att läsa, se och diskutera på internet.

Nå din kund

Digital marknadsföring är alltså ett stort område i ständig förändring. Teknikföretagen arbetar hårt för att vara först med det senaste. Däremot finns det ett motstånd mot ny teknik och därför är det viktigt att bygga så användarvänligt som möjligt. Genom att marknadsföra dina produkter eller tjänster som lättbegripliga och relevanta för just din målgrupp är steget därmed inte långt för en lyckad transaktion.