Jobba med webbdesign

För alla som tycker om teknik och att bygga upp webbplatser kan en utbildning som webbdesigner vara något att överväga. Här jobbar du både ensam och i team. Det gäller att klarlägga placering av ytor, manér eller stil för bilder, ikoner, typografiska färgskalor och flera andra detaljer.

Vad gör en webbdesigner?

De som jobbar med webbdesign bygger upp och vidareutvecklar webbplatser. Det gäller att en webbplats ska få en grafisk design som är grundläggande och så kallad märkspråk, exempelvis HTML. De programmeringsspråk som används är Javascript, HTML, DHTML, ASP, XML och många fler. Man arbetar även en hel del med bilhanteringsspråk som ImageReady, Photoshop och Fireworks. Förutom stillbilder producerar en webbdesigner också rörliga bilder som ofta används i annonser och på sociala medier. Som webbdesigner gäller det att hela tiden uppdatera sig med de nya rön som kommer, eftersom den utbildningen som var aktuell för bara några är sedan fort blir inaktuell. När projekt ska göras för att utveckla nya och större webbplatser, är man ofta ett team som samarbetar, men alla har olika roller för att nå bästa resultat.

Andra saker en webbdesigner sysslar med

Det är inte bara bygga upp webbplatser som en webbdesigner jobbar med, han/hon designar också hemsidors layout och avgör alla grundläggande delar. Det kan var sidhuvuden, olika menyer och hur grafiken ska se ut. En webbdesigner brukar också ansvara för de estetiska detaljerna som till exempel ikoner, logotyper och headers, eller huvud som det heter på svenska. Headers är ett avsnitt inom datatekniken, ett tillägg som finns i ett meddelandes i början av ett datapaket eller en datafil. En header omfattar metadata, alltså data om hur innehållet i meddelandet ska hanteras och tolkas.

Ansvarsområden

Ibland får en webbdesigner även ansvara för bildandet av konstnärliga detaljer som till exempel ikoner, headers, och logotyper eftersom dessa är de mest nödvändiga komponenterna för framtagandet av de mest grundläggande hemsidor.